Skyddskläder i vården

      Kommentarer inaktiverade för Skyddskläder i vården

Vem är det som har ansvaret för att du får de skyddskläder som du behöver/måste ha i ditt jobb? Jag vet av egen erfarenhet att det kan vara lite si och så med vad företagen tycker och vad som faktiskt gäller i frågan om skyddskläder. Vad definierar skyddskläder egentligen? 2018 november kom en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket för att tydliggöra de föreskrifter kring skyddskläder som redan finns. När du vet vad som räknas som skyddskläder/arbetskläder kan du utgå från detta.

Vem står för dina skyddskläder?

Enligt föreskrifterna som uppdaterades och kompletterades 2018 gäller följande:

Arbetsgivaren står för dina arbetskläder, bekostar dina arbetskläder samt är skyldig att tvätta dina arbetskläder. Detta gäller för skyddskläder och arbetskläder inom vård och omsorg. Dessa verksamhetsområden är äldreboenden eller så kallade ”särskilda boenden”, det berör de som arbetar inom hemtjänst, LSS-boende samt hälso- och sjukvård. Det finns så klart också undantag och det är de personer som är assistenter i personers hem, men även lokala undantag finnes där personliga assistenter ska bära arbetskläder.

Vad är då arbetskläder/skyddskläder?

Arbetskläder enligt definition för ovanstående verksamhetsområden består av en kortärmad överdel samt underdel. Det finns inga specifikationer för hur kläderna måste se ut. Men funktion och användningsområde finns beskrivet. Arbetskläderna ska kunna tvättas i 60 grader, de ska bytas varje dag, de ska skiljas från personens privata kläder, arbetskläderna får endast användas på jobbet (eller mellan olika arbetsplatser). Skillnaden med ändringarna som kom 2018 är också att nu hamnar begreppet arbetskläder under Arbetsmiljölagen och då blir det arbetsgivarens skyldighet enligt lag att tillhandahålla arbetskläder. Anledningen till att skyddskläderna enbart får lov att bäras på arbetet är att med fysisk kontakt finns det alltid en smittrisk. Därför ska arbetskläderna enbart bäras på jobbet. Du som arbetstagare har eget ansvar att följa de rådande föreskrifterna och rutinerna som finns i verksamheten du är anställd på.